Blosse Bauer - tvätt och service

Vår nya lastbil för tvätt av sopsystem ser till att sopbehållarna blir rena med hjälp av högtryck och hetvatten. Tvättenheten är specialbyggd just för tvätt av sopbehållare och används sedan många år i Europa. Själva lastbilen har de senaste miljökraven emmitionsnivå Euro 6.

Lövhagen satte de första nedgrävda sopsystemen i Sverige i Upplands Väsby för över 10 år sedan. Systemen är robusta och tåliga men för att fullgod funktion och lång livslängd skall bibehållas bör systemen servas och tvättas minst 1 gång per år. Vi har under många år servat och tvättat systemen vi installerat och 2016 har vi haft Sverigepremiär för en ny miljövänlig tvätt av underjordiska sopsystem och underjordsbehållare för avfall.

Lastbilen är skapad för att kunna tvätta en mängd olika lösningar för underjordiska sopsystem (UWS) och kärl, exempelvis PWS, Molok, RMP, Villager, CityCave Irec Vconsyst, Plastic Omnium Blosse Bauer.

Om du vill veta mer om hur lastbilen arbetar kan du följa länken till en youtubefilm vi satt ihop. Där berättar Mathias Lagerström kort om hur tvättlastbilen fungerar i praktiken. https://youtu.be/_lJKrstW07M

Vi erbjuder er ett serviceavtal som förlänger livslängden och minimerar olägenheter. Lövhagen har även reservdelslager för PWS-system i Upplands Väsby. Ni kan välja på fyra olika utföranden med tvätt och service.

Utförande A - Tvätt inklusive service
Tvätt och service av UWS system ovan samt under mark inklusive tvätt/sugning av bottenkassun
Inkasthus tvättas in och utvändigt, funktionskontroll samt smörjning av hela inkasthuset.
Topp-platta samt dräneringsram spolas rent.
Behållare under mark lyfts upp med kranbil.
Tvätt och funktionskontroll av bottenluckor samt säkerhetsgolvets delar.
Betongkassun spolas rent, smuts och lakvatten sugs ur betongkassunen.

Utförande B - Tvätt
Tvätt av UWS system ovan samt undermark inklusive tvätt/sugning av bottenkassun
Inkasthus tvättas in och utvändigt.
Topp-platta samt dräneringsram spolas rent.
Behållare under mark lyfts upp med kranbil.
Tvätt av bottenluckor och säkerhetsgolv.
Betongkassun spolas rent smuts och lakvatten sugs ur betongkassunen.

Utförande C Tvätt
Tvätt av UWS system ovan samt undermark exklusive tvätt/sugning av bottenkassun
Inkasthus tvättas in och utvändigt.
Topp-platta samt dräneringsram spolas rent.
Behållare under mark lyfts upp med kranbil.
Tvätt av bottenluckor och säkerhetsgolv.

Utförande D Tvätt och service inkasthus
Tvätt och service av UWS system ovan mark (inkasthus)
Inkasthus tvättas in och utvändigt, funktionskontroll av trumma och fall lucka (ej lyftanordningen inuti inkasthuset).
Smörjning av samtliga smörjpunkter inkasthus.
Topp-platta spolas rent.

Hör gärna av er till oss om ni har fler frågor kring service av era underjordiska sopsystem .